Обществен капитал

КТБ - какво се случи?

Юли 2014 - Декември 2017
Възходът и падението на КТБ показаха как публични институции са в плен на частни интереси. Целта на нашия проект е през следващите месеци да изследва и анализира това явление.

SOCCOH Предизвикателствата на социално-икономическо единство в разширеният европейски съюз

Февруари 2006 - Април 2008
Това е изследователски проект, базиран на сравнителен анализ за ролята на социалния капитал и гражданското общество. Проучване беше проведено в Германия, Италия, Гърция, Испания, Чехия, Полша, Унгария, Румъния и България. Проектът и докладите са достъпни на английски език.

SCSPN Социалeн капитал и социална политика

Януари 2006 - Декември 2007
Социална кохезия, доверие и участие: обществен капитал, социална политика и социална кохезия в Европейския съюз и страните кандидатки и те бяха включени в Европейския доклад за социална политика.

IBEU Интегриране на Балканите в ЕС: Функционални граници и устойчива сигурност

Декември 2003 - Януари 2005
IBEU е проект насочен към изследване на социален капитал, миграционни потоци, неформален сектор и перпективите за развите на регионалното сътрудничество в разлини сектори на икономиката между страните от Югоизточна Европа.