Финансово посредничество по време на прехода - България, Унгария и Полша

Януари 1995 - Декември 1996
Румен Аврамов

Bulgaria: from Enterprise Indiscipline to Financial Crisis
Румен Аврамов
Жером Сгар

 Пълен текст

 

Финансиращи организации