SOCCOH Предизвикателствата на социално-икономическо единство в разширеният европейски съюз

Февруари 2006 - Април 2008
Георги Ганев, Антоанета Приматарова и Яна Папазова

Този изследователски проект е базиран на сравнителен анализ на ролята на социалния капитал и гражданското общество за постигане на целите на политиките на развитие, чрез стимулиране на социалните партньорства и подобряване на административния капацитет. Беше проведено изследване в  четири групи страни  - неучаствали в кохезионните програми (Германия и Италия); участвали в тези програми (Гърция и Испания); Централноевропейски страни (Чехия, Унгария, Полша) и тогавашните страни-кандидатки за ЕС (България и Румъния). Изследването включва Анализ на социалните мрежи (Social Network Analysis - SNA) и проучване на съществуващите официални и неофициални документи свързани с политиките на развитие на тези страни.
Проектът и докладите са достъпни на английски език.    

Моля натиснете тук, за да отворите ppt презентацията за заключителната конференция, изготвена от ЦЛС.

Информация за проекта, екипа, както и резултатите от изследванията, е достъпна на английски език на http://www.lse.ac.uk/collections/ESOCLab/researchActivitiesAndProjects/soccoh/