SCSPN Социалeн капитал и социална политика

Януари 2006 - Декември 2007
Георги Ганев и Яна Папазова

Toва е изследователски проект, част от новата Европейската Обсерватория за социалното положение (European Social Situation Observatory SSO). Основната идея на проекта е да участва в дебата за социалната политика, като предоставя аналитични материали за Доклада за социалното положение в Европа (SSR). В рамките на проекта се създаде мрежа от организации и изследователи от 12 европейски страни, които изучават социалния капитал и социалната политика (SCSPN). ЦЛС беше българския партньор.
През 2006 г. проектът обхващаще 5 социални области – грижа за децата, образование, продължителност на живота  и работоспособност, пенсиониране и социална политика, социален капитал и хората от третата възраст. Изследователският екип изготви доклади по тези теми и те бяха включени в Европейския доклад за социална политика 2006-2007. 

През 2007 г., акцент беше поставен върху миграционните и интеграционните политики.
Докладите бяха фокусирани  върху  развитие на социалния капитал, социални иновации и добри практики във взаимодействието между социалните политики и гражданското общество. 
ЦЛС изготви докладите за България.

Работният език на проекта е английски.  Повече информация и докладите, можете да намерите на http://www.lse.ac.uk/collections/ESOCLab/researchActivitiesAndProjects/scspn/