Новият популизъм

Популизъм и гражданска ангажираност (PaCE)

Февруари 2019 - Февруари 2022
Проект по програма на Европейския съюз "Хоризонт 2020".

Уроци от протестните вълни в Европа – движения, НПО-та и политически мобилизации

Януари 2015 - Декември 2016

Уроци от протестната вълна в Европа

Януари 2014 - Декември 2014

Предизивкателствата на новия популизъм

Януари 2006 - Май 2006
ЦЛС и Институт “Отворено общество” – София, организираха конференция на тема “Предизвикателствата на новия популизъм”

Оценка на балканския социален проект

Октомври 2000 - Октомври 2002
Основна цел на този проект бе да изготви оценка на "обществения проект" на Балканите, проект различен от този на елитите, нещо, което не бе правено до този момент. За целта...