Парламентаризъм

Прозрачност, отчетност и гражданско участие в парламентите на държавите от черноморския регион

Февруари 2008 - Декември 2008

Укрепване на парламентите в условията на конфликтни и пост-конфликтни ситуации

Януари 2005 - Юли 2005
Предвид важната роля на парламентите и другите законодателни и консултативни органи при превенция и решаване на конфликти, миротворни операции и следконфликтно устойчиво развитие...