Други

Лицемерие, анти-лицемерие и световният ред: дилеми на либералния ред през 21 век

Октомври 2015 - Септември 2018
Проектът анализира проблемите, произтичащи от политиките на Запада на „двоен стандарт“, както и критиките срещу „лицемерието“ на Запада като идеологическа основа за атака срещу Западния либерален ред.

КТБ - какво се случи?

Юли 2014 - Декември 2017
Възходът и падението на КТБ показаха как публични институции са в плен на частни интереси. Целта на нашия проект е през следващите месеци да изследва и анализира това явление.

По-сложно, отколкото изглежда: фокус върху спецификата на механизми и процеси на държавен захват в България

Януари 2015 - Януари 2017

Проблеми на прехода: насърчаване независимостта и доверието в институциите на либералната демокрация

Октомври 2014 - Април 2016

Доклад за България в годишното издание на Freedom House "Страните в преход"

Септември 1998 - Декември 2009
Център за либерални стратегии подготвя годишен доклад, в който се дава оценка на политическия процес, гражданското общество, независимостта на медиите, управлението и публичната администрация, законността, корупцията, икономическата реформа и тенденциите в социалния сектор в България.

Конференция: "Комуникация на реформите, реформа на комуникациите"

Март 2000 - Май 2000
Двудневната конференция се проведе в София на 8 и 9 април 2000. Конференцията бе посветена на някои основни трудности, срещани от правителствата на Източноевропейските страни в преход при комуникирането на...