Избори и партии

Гласоводител за изборите за Народно събрание 2014

Октомври 2014 - Декември 2014

Гласоводител за избори за 42 Народно събрание

Януари 2013 - Октомври 2013

ГласоВодител - гласоСледител 2009г

Февруари 2009 - Декември 2009

Гласоводител

Април 2005 - Юни 2005
Във връзка с парламентарните избори през юни 2005 година, Център за либерални стратегии подготви в сътрудничество с холандския институт Общество и политика...