Демокрация

Популизъм и гражданска ангажираност (PaCE)

Февруари 2019 - Февруари 2022
Проекти» Демокрация » Новият популизъм

Лицемерие, анти-лицемерие и световният ред: дилеми на либералния ред през 21 век

Октомври 2015 - Септември 2018
Проекти» Демокрация » Други

КТБ - какво се случи?

Юли 2014 - Декември 2017
Проекти» Демокрация » Други

По-сложно, отколкото изглежда: фокус върху спецификата на механизми и процеси на държавен захват в България

Януари 2015 - Януари 2017
Проекти» Демокрация » Други

Уроци от протестните вълни в Европа – движения, НПО-та и политически мобилизации

Януари 2015 - Декември 2016
Проекти» Демокрация » Демокрация на участието

Виж всички

Състояние на обществото

Лицата на ромите-мигранти в Европа

Октомври 2015 - Януари 2017
Проекти» Състояние на обществото

Проблеми на прехода: насърчаване независимостта и доверието в институциите на либералната демокрация

Октомври 2014 - Април 2016
Проекти» Състояние на обществото

НПО мрежа за анализ на обществени рискове

Юни 2015 - Април 2016
Проекти» Състояние на обществото

YOUTHACT Общностни действия за предотвратяване на трафик на български младежи в риск

Януари 2014 - Декември 2015
Проекти» Състояние на обществото

Клопката на (не)подвижността: подвижни хора срещу неподвижни институции

Юли 2014 - Юли 2015
Проекти» Състояние на обществото

Виж всички

Правова държава

КТБ - какво се случи?

Юли 2014 - Декември 2017
Проекти» Правова държава » Съдебна реформа

По-сложно, отколкото изглежда: фокус върху спецификата на механизми и процеси на държавен захват в България

Януари 2015 - Януари 2017
Проекти» Правова държава » Съдебна реформа

Проблеми на прехода: насърчаване независимостта и доверието в институциите на либералната демокрация

Октомври 2014 - Април 2016
Проекти» Правова държава » Съдебна реформа

Виж всички

Икономика

Пловдивски икономически форум 2018: Комплексният контекст на растежа

Юни 2018 - Юни 2018
Проекти» Икономика » Секторни изследвания

КТБ - какво се случи?

Юли 2014 - Декември 2017
Проекти» Икономика » Обществен капитал

По-сложно, отколкото изглежда: фокус върху спецификата на механизми и процеси на държавен захват в България

Януари 2015 - Януари 2017
Проекти» Икономика » Икономика на прехода

SOCCOH Предизвикателствата на социално-икономическо единство в разширеният европейски съюз

Февруари 2006 - Април 2008
Проекти» Икономика » Обществен капитал

SCSPN Социалeн капитал и социална политика

Януари 2006 - Декември 2007
Проекти» Икономика » Обществен капитал

Виж всички

Европа и светът

Популизъм и гражданска ангажираност (PaCE)

Февруари 2019 - Февруари 2022
Проекти» Европа и светът » Европейски съюз

Бъдещата Европа в контекста на вътрешни и външни предизвикателства

Януари 2016 - Януари 2019
Проекти» Европа и светът » Европейски съюз

Лицемерие, анти-лицемерие и световният ред: дилеми на либералния ред през 21 век

Октомври 2015 - Септември 2018
Проекти» Европа и светът » Европейски съюз

Пловдивски икономически форум 2018: Комплексният контекст на растежа

Юни 2018 - Юни 2018
Проекти» Европа и светът » Балкани

Виж всички