Гласоводител

Април 2005 - Юни 2005
Георги Ганев, Антоанета Приматарова и Анна Ганева

Във връзка с парламентарните избори през юни 2005 година, Център за либерални стратегии подготви в сътрудничество с холандския институт Общество и политика български вариант на предизборен електронен тест за политическите предпочитания на гласоподавателите, който сравнява техните позиции с тези на основните партии. Целта на проекта, наречен Гласоводител бе да подчертае значението на конкретните партийни позиции по различни управленски въпроси, да рационализира гласуването и по възможност да увеличи избирателната активност.

Гласоводител е базиран на холандския предизборен тест StemWijzer, подготвен от холандския институт Общество и политика (IPP), който успя да привлече по време на парламентарните избори в Холандия през 2002 и 2003 година по два милиона граждани. При федералните избори в Германия през септември 2002 година над 3,6 милиона граждани използват разработения по същия модел немски предизборен тест Wahl-О-mat.

Българският Гласоводител включваше 25 позиции по важни за обществото въпроси. Тези позиции бяха формулирани въз основа на политическите програми на партиите. Отчитаха се само позиции, които илюстрират съществени различия между отделните партии и които се отличават с висока степен на конкретност. Една от водещите идеи в основата на предизборния тест бе, че разлики между партиите наистина съществуват и ако гражданите познават тези разлики, те ще могат да гласуват по-рационално.

Резултатите, генерирани от теста не са социологическо проучване на обществени нагласи, нито прогноза за изборните резултати. Гражданите искат да знаят за кого искат да гласуват и Гласоводител им помага да научат това.