Гласоводител за избори за 42 Народно събрание

Януари 2013 - Октомври 2013

ГласоВодител за избори за 42 Народно събрание

Проектът ГласоВодител се осъществява за трети пореден път след изборите през 2005 и 2009 (национални и европейски).

Основан на методология, разработена и придобила изключителна популярност в Холандия, след което разпространила се широко в цяла Европа, този автоматизиран уеб-базиран инструмент дава възможност на хората рационално да преценят близостта на своите политически предпочитания до платформите на различни партии за парламентарните избори през 2013г. Повече детайли за този Гласоводител можете да прочетете тук .

ГласоСледител за 41 Народно събрание

"ГласоСледител", от своя страна, е автоматизиран инструменти, който дава възможност на гражданите да проверят коя партия от представените в предходното Народно Събрание реално е гласувала най-близо до техните предпочитания. Това е направено, като са взети определен брой реални гласувания на реално постъпили предложения по време на мандата на 41-то НС от 2009 до 2013. Гражданите имат възможност да изразят своето съгласие или несъгласие с тях сякаш лично са присъствали в парламентарната зала. Инструментът показва коя партия чрез своето реално гласуване в най-голяма степен е била истински представител на разбиранията и интересите на съответния гражданин в парламента през предходните 4 години.

Повече детайли за Гласоследител за 41-тото Народно Събрание можете да прочетете тук  

 

 

 

Финансиращи организации