Гласоводител за изборите за Народно събрание 2014

Октомври 2014 - Декември 2014


 
 
Проектът Гласоводител по отношение на изборите за българско Народно събрание се осъществява за четвърти пореден път след изборите през 2005 и 2009 (национални и европейски) и 2013
 
Основан на методология, разработена и придобила изключителна популярност в Холандия, след което разпространила се широко в цяла Европа, този инструмент дава възможност на хората рационално да преценят близостта на своите политически предпочитания до платформите на различни партии. За изборите за Европейски парламент през май 2014 инструментът беше разработен за 14 страни-членки на ЕС и даваше възможност за сравняване на позиции на партии от всичките 14 страни.
 
От своя страна, проектът Гласоследител цели да запознае избирателите с това как партиите в отиващия си парламент са гласували по определени важни за обществото въпроси, теми и политики. Методологията на Гласоследител е идея и разработка на Центъра за либерални стратегии, която вече няколко от нашите европейски партньори използват за своите страни. Тя дава възможност на хората да проверят коя парламентарна група е гласувала в отиващия си парламент по начин най-близък до техните лични предпочитания, образно казано кои народни представители наистина са ги представлявали.За съжаление поради краткия мандат и почти перманентната липса на кворум в отиващото си 42-о НС, екипът на Гласоследител не можа да отсее достатъчно на брой достатъчно важни гласувания, за на операционализира инструмента. Надеждата е, че това отново ще бъде възможно в случая на идващото 43-о НС.
 
Наш партньор в това издание на Гласоводител / Гласоследител е Българското училище за политика "Димитър Паница" .
 
Основните ни медийни партньори са БНТ , с особено тясно сътрудничество с предаването "Референдум"  и неговия екип.