ГласоВодител - гласоСледител 2009г

Февруари 2009 - Декември 2009

В периода февруари – юли 2009г. Центърът за либерални стратегии  разработи и представи на българските граждани два интерактивни уеб-базирани инструмента – Гласоводител и Гласоследител. Те целяха да увеличат информираността на българските граждани за това какво предлагат партиите за парламентарните избоир през 2009г. , както и как са гласували пратиите в отиващото си тогава 40-то Народно събрание. 

Базиран на холандския инструмент  Stemwijser, през 2009г. Гласоводител за парламентарни избори в България бе предложен за втори път след въвеждането му през 2005г., а за пръв път бе въведен този инструмент и за Евроизбори.

Гласоследител е оригинална разработка на Центъра за либерални стратегии.  Тя комбинира същата интернет-платформа, за да повиши осведомеността на гражданите относно това как действително са гласували  политическите партии по важни теми в отиващото си Народно събрание, както и  да помогне на гражданите да разберат коя партия действително ги е представлявала там. 

Близо 30 хиляди граждани използваха тези платформи,като инструментът бе използван и от Българската национална телевизия като основа за предизборните си дебати, което позволи по-голяма достъпност на инструмента и сред граждани, неизползващи активно интернет.  

Период: февруари – юли 2009г.

Финансиране – Балкански тръст за демокрация, Европейски парламент, Център за либерални стратегии