Демокрация

По-сложно, отколкото изглежда: фокус върху спецификата на механизми и процеси на държавен захват в България

Януари 2015 - Януари 2017
Проекти» Демокрация » Други

Уроци от протестните вълни в Европа – движения, НПО-та и политически мобилизации

Януари 2015 - Декември 2016
Проекти» Демокрация » Новият популизъм

Проблеми на прехода: насърчаване доверието в и независимостта на институциите на либералната демокрация

Октомври 2014 - Април 2016
Проекти» Демокрация » Други

Тинк танкове на кръстопът: променящи се парадигми и дилеми за политики

Октомври 2013 - Април 2015
Проекти» Демокрация » Демокрация на участието

Виж всички

Състояние на обществото

Лицата на ромите-мигранти в Европа

Октомври 2015 - Януари 2017
Проекти» Състояние на обществото

Проблеми на прехода: насърчаване доверието в и независимостта на институциите на либералната демокрация

Октомври 2014 - Април 2016
Проекти» Състояние на обществото

НПО мрежа за анализ на обществени рискове

Юни 2015 - Април 2016
Проекти» Състояние на обществото

YOUTHACT Общностни действия за предотвратяване на трафик на български младежи в риск

Януари 2014 - Декември 2015
Проекти» Състояние на обществото

Клопката на (не)подвижността: подвижни хора срещу неподвижни институции

Юли 2014 - Юли 2015
Проекти» Състояние на обществото

Виж всички

Правова държава

По-сложно, отколкото изглежда: фокус върху спецификата на механизми и процеси на държавен захват в България

Януари 2015 - Януари 2017
Проекти» Правова държава » Съдебна реформа

Проблеми на прехода: насърчаване доверието в и независимостта на институциите на либералната демокрация

Октомври 2014 - Април 2016
Проекти» Правова държава » Съдебна реформа

Престъпността като културен проблем

Януари 2006 - Декември 2009
Проекти» Правова държава » Антикорупция

JURISTRAS Страсбургският съд, демокрацията и човешките права на индивиди и общности

Септември 2007 - Септември 2009
Проекти» Правова държава » Права на човека

Виж всички

Икономика

SOCCOH Предизвикателствата на социално-икономическо единство в разширеният европейски съюз

Февруари 2006 - Април 2008
Проекти» Икономика » Обществен капитал

SCSPN Социалeн капитал и социална политика

Януари 2006 - Декември 2007
Проекти» Икономика » Обществен капитал

DIOSCURI „Културни срещи в източна Европа. Икономики и общества след присъединяването”

Януари 2004 - Декември 2007
Проекти» Икономика » Икономика на прехода

Преходът на България към пазарна икономика - историческа перспектива

Януари 1995 - Юни 2007
Проекти» Икономика » Стопанска история

IBEU Интегриране на Балканите в ЕС: Функционални граници и устойчива сигурност

Декември 2003 - Януари 2005
Проекти» Икономика » Обществен капитал

Виж всички

Европа и светът

Бъдещата Европа в контекста на вътрешни и външни предизвикателства

Януари 2016 - Март 2017
Проекти» Европа и светът » Европейски съюз

Лицата на ромите-мигранти в Европа

Октомври 2015 - Януари 2017
Проекти» Европа и светът » Европейски съюз

Уроци от протестните вълни в Европа – движения, НПО-та и политически мобилизации

Януари 2015 - Декември 2016
Проекти» Европа и светът » Европейски съюз

Европа в риск 2.0

Ноември 2014 - Декември 2015
Проекти» Европа и светът » Европейски съюз

Виж всички