Анхиало, 1906: Политическата икономия на един етнически конфликт

Списание "Критика и хуманизъм", кн. 33, бр. 3/2010
01 Юли 2010
Румен Аврамов

Можете да изтеглите статията на Английски език от тук: