Статии

Независимост и отговорност на регулаторни и контролни органи в България: доклад с препоръки

Ружа Смилова
01 Март 2017
Доклад с препоръки, разработен в рамките на проекта "Проблеми на прехода: насърчаване доверието в и независимостта на институциите на либералната демокрация в България"

Финансиране на партиите в Източна, Централна и Югоизточна Европа &Централна Азия

Даниел Смилов
Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance © International IDEA 2014 | 16 Юли 2015

Окупацията от 2013 г.: В търсене на смисъла

Ружа Смилова
списание "Критика и хуманизъм", кн. 43, бр. 1-2/2014 | 07 Април 2015
Тема на броя: Младежки култури на социализма и постсоциализма: лайфстайл, конформизъм и протест

Новият европейски безпорядък

Иван Кръстев
ЕСВП | 11 Ноември 2014
Иван Кръстев и Марк Леонард

България: Изборите за Европейски парламент - репетиция за предсрочни парламентарни избори

Антоанета Приматарова
23 Май 2014
Публикация в сборник, подготвен в рамките на EPIN (мрежа на институти за европейски политики) и посветен на предстоящите избори за Европейски парламент с обобщаващ анализ и публикации за 11 държави членки (България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Нид