Йонко Грозев

Програмен директор, правни изследвания от 2006 до 2012 г.

Йонко Грозев е бил директор на програмата за правна защита на Българския хелзинкски комитет от неговото основаване през 1995 г. до 2005 г. Завел е и е спечелил редица дела в европейския съд за правата човека свързани с забраната на мъченията, свободата на словото, изповеданието и сдружаването. Международните делата започнати от Йонко Грозев провокираха и продължават да провокират законодателни промени и промени в публичните настроения относно човешките права като цяло. За своята изключителна дейност Йонко Горозев бе награден през 2002 г. с Международната награда за защита на човешките права от American Bar Association Section of Litigation. В допълнение на своята дейност като адвокат и в качеството си на член на Центъра за либерални стратегии, Йонко Грозев участва активно в изследователски проекти и застъпнически кампании за подобряване дейността на българската съдебна система. Участвал е в обучения на адвокати от Централна и Източна Европа в адвокатски техники, използвани в европейския съд за правата на човека. Йонко Горозев е възпитаник на престижното Harvard Law School.