Ружа Смилова

Програмен директор, политически изследвания

Ружа Смилова е програмен директор на Центъра за либерални стратегии в области като качество на демокрацията,  гражданско участие, медийна среда и др.

От 2008 г. работи като главен асистент в катедра Политология на Софийския Университет.

Основните й изследователски интереси са в областта на социалните науки, политическата философия, нормативните и позитивни теории на демокрацията, и отношението медии-демокрация.

E-mail: ruzha.smilova@gmail.comruzha@cls-sofia.org