Жени Канева

Координатор офис от 2000 до 2016 г.

Жени Канева работи като координатор офис в Център за либерални стратегии от 2000 до 2016 г. Преди това се е занимавала с реклама и организиране на събитя. Завършила е "Реклама" в Нов Български Университет.