Георги Ганев - проекти

КТБ - какво се случи?

Юли 2014 - Декември 2017
Проекти» Правова държава » Антикорупция

По-сложно, отколкото изглежда: фокус върху спецификата на механизми и процеси на държавен захват в България

Януари 2015 - Януари 2017
Проекти» Икономика » Икономика на прехода

НПО мрежа за анализ на обществени рискове

Юни 2015 - Април 2016
Проекти » Състояние на обществото

YOUTHACT Общностни действия за предотвратяване на трафик на български младежи в риск

Януари 2014 - Декември 2015
Проекти » Състояние на обществото

MEDIADEM Нов прочит на Европейската медийна политика: ценност и функции на свободните и независими медии в съвременните демократични системи

Април 2010 - Март 2013
Проекти» Демокрация » Демокрация на участието

Ентусиазирай Публиката в България за Европейския Парламент

Февруари 2009 - Януари 2010
Проекти» Демокрация » Демокрация на участието

Доклад за България в годишното издание на Freedom House "Страните в преход"

Септември 1998 - Декември 2009
Проекти» Демокрация » Други

SOCCOH Предизвикателствата на социално-икономическо единство в разширеният европейски съюз

Февруари 2006 - Април 2008
Проекти» Икономика » Обществен капитал

SCSPN Социалeн капитал и социална политика

Януари 2006 - Декември 2007
Проекти» Икономика » Обществен капитал

DIOSCURI „Културни срещи в източна Европа. Икономики и общества след присъединяването”

Януари 2004 - Декември 2007
Проекти» Икономика » Икономика на прехода

Гласоводител

Април 2005 - Юни 2005
Проекти» Демокрация » Избори и партии

IBEU Интегриране на Балканите в ЕС: Функционални граници и устойчива сигурност

Декември 2003 - Януари 2005
Проекти» Икономика » Обществен капитал

Перспективи на гражданско общество в югоизточна Европа ("The Blue Bird")

Октомври 2000 - Октомври 2003
Проекти» Европа и светът » Балкани

След присъединяването

Февруари 2002 - Август 2003
Проекти» Икономика » Икономика на прехода

Трансмисионни механизми на паричната политика в Централна и Източна Европа. Анализ на динамичните променливи

Януари 2001 - Юни 2002
Проекти» Икономика » Монетарни изследвания

Наличие и степен на промяна в поведението на българските икономически агенти по отношение търсенето на пари

Октомври 2000 - Юни 2002
Проекти» Икономика » Монетарни изследвания

Влияние на валутните бордове за икономиките в преход

Май 1999 - Февруари 2001
Проекти» Икономика » Монетарни изследвания

Устойчивост на политиката на валутен обмен в държавите в преход

Октомври 1999 - Януари 2001
Проекти» Икономика » Монетарни изследвания