Анна Ганева

Изпълнителен директор

Анна Ганева е част от екипа на Център за либерални стратегии от самото му създаване през 1994 г. От 2003 е изпълнителен директор на ЦЛС. Участвала е и е ръководила проекти в областите: политически изследвания, социологически изследвания, външна политика, обществени дебати, гражданско участие. Специализации: Moscow School of Political Studies, Moscow, Russia and the  Freedom House Visiting Fellows Program, Washington DC, USA. Била е  изпълнителен директор на Асоциацията на разследващите журналисти (2000) и на Асоциация "България - Русия" (1997 – 2000).

E-mail: anna@cls-sofia.org