Румен Аврамов

Програмен директор, икономически изследвания от 1994 до 2012 г.

Румен Аврамов е Програмен директор в ЦЛС от 1994 до 2012 г.

Занимава се със стопанска история, икономическа култура, монетарна икономика, централни банки.

Бил е старши научен сътрудник в Икономическия институт на БАН, икономически съветник на Президента Желев, зам-председател на Агенцията за икономическо програмиране и развитие към Правителството, член на Управителния съвет на Българска Народна Банка.

Автор на множество публикации, между които Стопанският XX век на България (2001), тритомника Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало (2007), Пари и де/стабилизация в България, 1948-1989 (2008). Съставител и редактор на петтомната архивна поредица Българска народна банка. Сборник документи, 1879-1990 (1999-2009)

Пълна библиография 


Публикации

"СПАСЕНИЕ" и ПАДЕНИЕ Микроикономика на държавния антисемитизъм в България 1940-1944г.

2012
Публикации»Книги

Бележки върху (соц)носталгията

Вестник "Култура" бр. 9 | 09 Март 2012
Публикации»Медии

Тъга по непостижимата протестантска етика. Разговор с Румен Аврамов

Вестник "Култура" | 13 Януари 2012
Публикации»Медии

Европейската федерална държава идва на части, като неизбежност

Вестник "Капитал" | 23 Декември 2011
Публикации»Медии

Могат ли историците да направят миналото разбираемо

Списание „Обектив", бр. 194, ноември 2011 | 29 Ноември 2011
Публикации»Медии

Виж всички