Георги Ганев

Програмен директор, икономически изследвания

Георги Ганев е икономист и програмен директор по икономически въпроси в Център за либерални стратегии в София. От 2003 той е асистент в Стопански факултет на Софийския Университет. От 2003 е и член на УС на Българската Макроикономическа Асоциация, като в периода 2005 до 2009 е и негов председател.

Интересите му са в областта на макроикономиката и паричната теория и политика, политическа икономия, икономика на прехода, икономика на растежа и развитието, нова институционална икономика. В университета преподава курсове по макроикономика, пари и банки и по нова институционална икономика.

Последните публикации на Георги Ганев са в: Социологически Проблеми, издадения от Routledge том “The political economy of reform failure” под редакцията на Матс Лундал и Майкъл Уайзън, и East European Politics and Societies.


Проекти

По-сложно, отколкото изглежда: фокус върху спецификата на механизми и процеси на държавен захват в България

Януари 2015 - Януари 2017
Проекти» Правова държава » Съдебна реформа

НПО мрежа за анализ на обществени рискове

Юни 2015 - Април 2016
Проекти » Състояние на обществото

YOUTHACT Общностни действия за предотвратяване на трафик на български младежи в риск

Януари 2014 - Декември 2015
Проекти » Състояние на обществото

MEDIADEM Нов прочит на Европейската медийна политика: ценност и функции на свободните и независими медии в съвременните демократични системи

Април 2010 - Март 2013
Проекти» Демокрация » Демокрация на участието

Ентусиазирай Публиката в България за Европейския Парламент

Февруари 2009 - Януари 2010
Проекти» Демокрация » Демокрация на участието

Виж всички

Публикации

За индекса на икономическата свобода

Bloomberg TV | 08 Февруари 2016
Публикации»Медии

Прекрояване на бюджет 2016

BITelevision | 12 Януари 2016
Публикации»Медии

В памет на Дъглас Норт

Седмичен бюлетин на ИПИ, бр. 759 | 27 Ноември 2015
Публикации»Медии

Време е университетът да влезе в 21 век

вестник "Дневник" | 21 Октомври 2015
Публикации»Медии

В споразумението чета тотална загуба на доверие в Гърция

OFFNews | 13 Юли 2015
Публикации»Медии

Виж всички