Антоанета Приматарова

Програмен директор, Европейски Съюз

Антоанета Приматарова участва активно в подготовката на България за членство в ЕС като заместник-министър на външните работи (1997-1999), посланик към Европейските общности (1999 – 2001) и заместник главен преговарящ (2000-2001 г.). Като програмен директор в ЦЛС (от 2002 г.) и лектор към Дипломатическия институт на Министерство на външните работи (от 2004 г.) продължава да се занимава с въпроси на европейската интеграция (общата външна политика и политика на сигурност, процеса на разширяване на ЕС, дискусиите около бъдещето на Европа и Европейската конституция), по които има български и международни публикации.

E-mail: antoinette@cls-sofia.org