Изложба "Помогни в борбата срещу трафика на хора"


 

На 4 юни в Общински културен институт - Красно село, София, на бул."Цар Борис ІІІ" № 41 ще бъде открита изложба, която отбелязва края на конкурса „ПОМОГНИ В БОРБАТА СРЕЩУ ТРАФИКА НА ХОРА!", обявен в градовете София, Благоевград, Видин, Силистра, и Шумен.

Конкурсът е част от дейностите по проект "Общностни действия за предотвратяване на трафик на български младежи в риск" , изпълняван от Център за либерални стратегии, фондация Риск Монитор  и фондация Женски алианс за развитие . В конкурса се включиха повече от 40 ученици между 15 и 18 години, с авторски рисунки, колажи, компютърни графики, снимки, видео клипове и комикси. 

Изложбата в София ще бъде открита от зам. кмета по културата и образованието на Столична община, д-р Тодор Чобанов. В събитието ще вземат участие и представители на ОКИ-Красно село, Националната комисия за борба с трафика на хора, НПО, учители, ученици.

Допълнителна информация за проекта и изложбите можете да намерите на сайта на проекта: http://www.youthact.eu/