Мемориална лекция ДЖУ 2015


Линк към видео с Мемориална лекция ДЖУ 2015г. на Айра Кацнелсън 

 

Център за либерални стратегии организира

публична лекция на

Айра Кацнелсън
професор по политически науки и история в Колумбийския университет и

президент на Съвета за изследвания в социалните науки, САЩ

Глобална власт и вътрешна сигурност

Модератор: Иван Кръстев, ЦЛС 

26 октомври 2015 г., понеделник от 18:30 часа

Червената къща, ул. "Любен Каравелов" № 15

Лекцията е от поредицата Мемориални лекции ДЖУ,

организирани от ЦЛС в памет на Юлия Гурковска.

___________________________________________________________________________________

 Айра Кацнелсън е Ruggles професор по политически науки и история в Колумбийския университет от 1994 г., а от 2012 г. е президент на Съвета за изследвания в социалните науки  [the Social Science Research Council], САЩ.  Бил е президент на американската политологична асоциация (2005-06), председател на Съвета на настоятелите на фондацията Ръсел Сейдж [Russell Sage Foundation] (1999-2002), и президент на Асоциацията по история на социалните науки (1997-98). Най-новата му книга „Самият страх: „Новият курс“ и източниците на нашето време“[Fear Itself: The New Deal and the Origins of Our Time (Liveright, 2013)] получава редица престижни награди, между които наградата за история Банкрофт, за политически науки на фондацията Удроу Уилсън  и наградата Дейвид Грийнстоун за книга по политически науки и история. Сред последните му книги са и „Либерални начала: създаването на република за модерните“ [Liberal Beginnings: Making a Republic for the Moderns (Cambridge University Press, 2008)]; в съавторство с Андреас Каливас; „Когато позитивната дискриминация беше бяла: неразказаната история на расовото неравенство в Америка през 20 век“ [When Affirmative Action Was White: An Untold History of Racial Inequality in Twentieth-Century America (W.W. Norton, 2006)] и „Опустошение и просвещение: политическо знание след тоталната война, тоталитаризма и Холокоста“ [Desolation and Enlightenment: Political Knowledge After Total War, Totalitarianism, and the Holocaust (Columbia University Press, 2003)]. Професор Кацнелсън е бил Guggenheim Fellow, член на Американската академия за изкуства и науки, на Американската философска асоциация, и е научен сътрудник към Центъра по история и икономика на Кеймбриджския университет.