Залив Юлия Гурковска в Антарктика!


С Указ 209/21.06.2016 г. президентът наименува залив Юлия Гурковска в Антарктика! 
Ама много сме щастливи и ще си го наричаме ДЖУ!