FP Публикации

FP България брой 2 (31)

Мила Минева
Април 2010

FP България брой 1 (30)

Мила Минева
Февруари 2010
Първият онлайн брой на FP България.

FP България брой 6 (29)

Декември 2009

FP България брой 5 (28)

Октомври 2009

FP България, брой 4 (27)

Август 2009