Фондация „Америка за България“

Фондация „Америка за България” подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на институциите на демократичното общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация.

Финансирани проекти

КТБ - какво се случи?

Jul 2014 - Dec 2017
Проекти» Правова държава » Антикорупция