Изследователски семинар Ролята на практиките на кръстопътя между гражданските права и демокрацията


Семинарът се провежда в рамките на COST Action RECAST: Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights and Democracy in Europe.
За повече информация за COST акцията, можете да посетите сайта на RECAST.

Програмата на изследователския семинар е достъпна тук