Време за размисъл

2006
Антоанета Приматарова

Reflection time-out

„Време за размисъл” предлага своеобразна хроника на дискусиите около Договора за създаване на Конституция за Европа, особено след отрицателните вотове от референдумите във Франция и Холандия (май-юни 2005 г.).

Сборникът е издаден в рамките на проект „1000 + дискусии за Европа”, осъществен с финансовата подкрепа на програма „Европа 2003” на Европейската комисия.