FP България брой 1 (30)

Февруари 2010

Първият онлайн брой на FP България.

всичко за FP

# Протестът - анализи и позиции в българската преса лято 2013

2014

Сборник с анализи и позиции в българските печатни и онлайн медии прави обзор на най-актуалната тема през изминалата година: протестите. „#Протестът“ (ИК „Изток-Запад“) – със съставители Даниел Смилов и Леа Вайсова.

Демокрация и недоволство

2012

Автор(и): Иван Кръстев

Статия на Иван Кръстев в "Демокрация срещу Модернизация. Дилема за Русия и за света"

Пътеводител 2020

2008

Автор(и): Мила Минева

Комуналният капитализъм

2007

Автор(и): Румен Аврамов

Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало. Румен Аврамов

виж всички книги

Новият европейски бизпорядък

ЕСВП, 11 Ноември 2014

Иван Кръстев и Марк Леонард

Автор(и): Иван Кръстев

България: Изборите за Европейски парламент - репетиция за предсрочни парламентарни избори

23 Май 2014

Публикация в сборник, подготвен в рамките на EPIN (мрежа на институти за европейски политики) и посветен на предстоящите избори за Европейски парламент с обобщаващ анализ и публикации за 11 държави членки (България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Нид

Автор(и): Антоанета Приматарова

Анхиало, 1906: Политическата икономия на един етнически конфликт

Списание "Критика и хуманизъм", кн. 33, бр. 3/2010, 01 Юли 2010

Автор(и): Румен Аврамов

Консумация, този политически обект на желанието

Списание "Критика и хуманизъм", кн. 33, бр. 3/2010, 01 Юли 2010

Автор(и): Мила Минева

Twenty years of postcommunism DEEPENING DISSATISFACTION

14 Януари 2010

Статия на Иван Кръстев

Автор(и): Иван Кръстев

„Архивите на БНБ от периода на комунистическия режим в България, 1948-1990”

„Българска Народна Банка. Сборник документи”. т. V (1948 – 1990), част І, с. 23-38. БНБ и ДА „Архиви”. С. 2009., 18 Юни 2009

Автор(и): Румен Аврамов

Reading Russia: The Rules of Survival

Journal of Democracy, Volume 20, Number 2 April 2009, 09 Април 2009

Populist Politics and Liberal Democracy in Central and Eastern Europe

IVO, Bratislava, 2008., 16 Декември 2008

Автор(и): Даниел Смилов

Russia and the European Order

The American Interest, 01 Ноември 2008

(на английски)

Автор(и): Иван Кръстев

The EU, Russia and the crisis of the post-Cold War European order

Europe's World, Summer 2008, 01 Юли 2008

(на английски)

Автор(и): Иван Кръстев

виж всички статии

Украинското училище за война

портал "Култура", 26 Февруари 2015

статия на Иван Кръстев и Стивън Холмс

Автор(и): Иван Кръстев

Оправдан ли е нов държавен заем от 16 млрд. лв.?

Участие на Георги Ганев в "Ретерендум" по БНТ, 17 Февруари 2015

Автор(и): Георги Ганев

GREXIT няма да е нищо ново под слънцето

GR Rreporter, 11 Февруари 2015

Автор(и): Георги Ганев

Равносметка за свършеното от президента

Участие на Георги Ганев в "Денят започва", сутрешен блок, БНТ1, 22 Януари 2015

Автор(и): Георги Ганев

Кои глобални тенденции ще влияят на България през 2015 г.

Деветата годишна среща на бизнеса с правителството, 20 Януари 2015

Автор(и): Иван Кръстев

Колко дявола върху молива на „Шарли Ебдо”?

портал "Култура", 10 Януари 2015

Автор(и): Даниел Смилов

Опасна близост

Вестник "Капитал", 02 Януари 2015

Автор(и): Ружа Смилова

виж всички медийни публикации

Център за либерални стратегии е създаден през 1994 година като независима неправителствена организация.

Изследователската дейност на ЦЛС се отличава с академична задълбоченост, но има амбицията да е винаги в тясна връзка с актуалните проблеми на политическия, икономически и социален живот в България и да отчита контекста на съвременния глобален свят.

Аналитичната дейност на ЦЛС покрива както национални, така и регионални и глобални проблеми. ЦЛС участва активно в структурирането и провеждането на публичен дебат в България по ключови за обществото теми.

Акценти в изследователската и аналитична дейност на ЦЛС през последните години са демократизирането на пост-комунистическите държави, корупцията, популизмът, анти-американизмът, новият световен ред.

ЦЛС беше секретариат на Международната комисия за Балканите, излязла през 2005 г. с аналитичния доклад: „Балканите в бъдещето на Европа”.

Дейността на ЦЛС се осъществява в сътрудничество с широка мрежа от български, регионални, европейски и международни аналитични центрове и неправителствени организациии.


Няма публикувани събития за тази езикова версия